Balans in geven en krijgen.

Na de wedstrijd tevreden uit elkaar gaan.

Het wedstrijdplan bepaal je samen.

Uit elkaar het beste naar boven halen.

Je verdiepen in je dubbelpartner.

Ieder in zijn eigen kracht, en dan samen scoren.

Business & ICT, een effectieve mixed dubbel.

Elkaar kennen en vertrouwen.

Een aanpak waarin je elkaar recht doet.

Samen sterk, zonder blijvende afhankelijkheid.

Klant

Een 'klik met de klant'.

Chemie tussen mensen die samenwerken is belangrijk. Wederzijds het gevoel hebben elkaar te kunnen vertrouwen en de klus te klaren staan voorop. Ieder sterk, samen sterker, en zonder blijvende afhankelijkheid van elkaar.

Gemeenschappelijk referentiekader.

Je moet elkaar kunnen begrijpen in je blik op de wereld, de organisaties, de mensen. Met respect voor elkaars kennis, ervaring en achtergrond. Dat helpt elkaar goed te verstaan. Dat is ook de basis voor een aanpak waarin je elkaar recht doet.

Aanpak.

Gekozen aanpak, methoden en technieken moeten aansluiten bij elkaars referentiekader. Methoden en technieken zijn de instrumenten om ordening en structuur te brengen in complexe situaties. Vaak ontstaat daaruit een mix om sterke punten te benutten, zwakke te verminderen en accenten te leggen. Een realistische aanpak die de mensen verbindt en goed uit te leggen is. Wederzijdse overdracht van kennis is daarbij onontbeerlijk. Balans in geven en krijgen.

Samen.

Het wedstrijdplan bepaal je samen. Je gaat je verdiepen in je dubbelpartner. Uit elkaar het beste naar voren halen en de grens van je kunnen verleggen. Spreekwoordelijke drempels overwinnen en kloven overbruggen. En na de wedstrijd met tevreden gevoel weer uit elkaar gaan.

Je verdiepen in je dubbelpartner.