Business & ICT, een effectieve mixed dubbel.

Samen sterk, zonder blijvende afhankelijkheid.

Een aanpak waarin je elkaar recht doet.

Het wedstrijdplan bepaal je samen.

Na de wedstrijd tevreden uit elkaar gaan.

Balans in geven en krijgen.

Je verdiepen in je dubbelpartner.

Elkaar kennen en vertrouwen.

Uit elkaar het beste naar boven halen.

Ieder in zijn eigen kracht, en dan samen scoren.

Klant

Een 'klik met de klant'.

Chemie tussen mensen die samenwerken is belangrijk. Wederzijds het gevoel hebben elkaar te kunnen vertrouwen en de klus te klaren staan voorop. Ieder sterk, samen sterker, en zonder blijvende afhankelijkheid van elkaar.

Gemeenschappelijk referentiekader.

Je moet elkaar kunnen begrijpen in je blik op de wereld, de organisaties, de mensen. Met respect voor elkaars kennis, ervaring en achtergrond. Dat helpt elkaar goed te verstaan. Dat is ook de basis voor een aanpak waarin je elkaar recht doet.

Aanpak.

Gekozen aanpak, methoden en technieken moeten aansluiten bij elkaars referentiekader. Methoden en technieken zijn de instrumenten om ordening en structuur te brengen in complexe situaties. Vaak ontstaat daaruit een mix om sterke punten te benutten, zwakke te verminderen en accenten te leggen. Een realistische aanpak die de mensen verbindt en goed uit te leggen is. Wederzijdse overdracht van kennis is daarbij onontbeerlijk. Balans in geven en krijgen.

Samen.

Het wedstrijdplan bepaal je samen. Je gaat je verdiepen in je dubbelpartner. Uit elkaar het beste naar voren halen en de grens van je kunnen verleggen. Spreekwoordelijke drempels overwinnen en kloven overbruggen. En na de wedstrijd met tevreden gevoel weer uit elkaar gaan.

Je verdiepen in je dubbelpartner.