Een aanpak waarin je elkaar recht doet.

Ieder in zijn eigen kracht, en dan samen scoren.

Samen sterk, zonder blijvende afhankelijkheid.

Het wedstrijdplan bepaal je samen.

Je verdiepen in je dubbelpartner.

Balans in geven en krijgen.

Uit elkaar het beste naar boven halen.

Elkaar kennen en vertrouwen.

Na de wedstrijd tevreden uit elkaar gaan.

Business & ICT, een effectieve mixed dubbel.

Gapconsult

Gapconsult is opgericht op 23 maart 2005. De naam Gapconsult staat symbool voor advies en actie bij het overbruggen van de 'gap'. De 'gap' symboliseert het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste toekomst, ingegeven door ambities en verwachtingen. Meer hierover bij Gapfilosofie »

Gapconsult richt zich op het samenspel van business en informatietechnologie. Het gaat daarbij om de manier waarop je informatietechnologie in je bedrijf wilt inzetten. En hoe je daarbij op verantwoorde wijze besluiten neemt over de inzet van die technologie. De betrokkenheid van de mensen daarbij, hun expertise en gedrag. Het uitgangspunt daarbij is dat je dit alles eenvoudig zou moeten kunnen uitleggen. Aan de mensen op de werkvloer, de directie, kortom iedereen die er mee te maken heeft!

Een opdracht uitvoeren met Gapconsult is als een dubbel spelen in tennis. Je maakt afspraken over hoe je het punt gaat maken en wie wat gaat doen. Waar de eerste bal naar toegaat, hoe je elkaar rugdekking geeft en het veld verdeelt. Je weet dat ieder zijn aandeel heeft en zijn eigen inzicht en vaardigheden inbrengt. Elkaar kennen en vertrouwen. Ieder in zijn eigen kracht, en dan als team samen scoren.

Gapconsult is een onderneming, die afspraken vastlegt en nakomt, solo en in teamverband. Die met verantwoordelijkheidsbesef omgaat met belangen van de klant en eigen belang. Gapconsult opereert daarom in een netwerk van adviesbureaus en zelfstandig adviseurs. Zo ligt er een solide basis voor kennisdeling, collegiale toetsing en menskracht. Kwaliteit in opdrachtuitvoering is het resultaat.

Elkaar ontdekken en samen een plan maken.